Onveilige fietssituatie aan de Koning Albert I-laan

By JongVLD BruggeReacties staat uit voor Onveilige fietssituatie aan de Koning Albert I-laan

Jong Vld Brugge vraagt een oplossing voor het onveilige fietsverkeer tussen het station van Brugge en de balkonrotonde op de Koning Albert I-laan. De werken aan de stationsomgeving zijn al even aan de gang. Sinds enkele weken is er opnieuw doorgang mogelijk aan de Boeveriepoort. Fietsers, komende van het station, rijden momenteel links in de rijrichting, mooi afgeschermd met betonblokken van de rijbaan. Halverwege, tussen het station en de balkonrotonde op de Koning Albert I-laan, moeten fietsers de weg dwarsen. Daarvoor zijn verkeerslichten geïnstalleerd.

Op die plaats wordt het gevaarlijk” aldus voorzitter Michiel Vanroose. “Er is geen markering of aanwijzing waar fietsers precies moeten rijden. Velen rijden op het voetpad, andere volgen de weg en rijden zelfs de balkonrotonde op. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, in eerste instantie voor de fietser, maar tevens voor de automobilist. Zo zag ik al fietsers op de rotonde”.

Tijd om in te grijpen
Jong Vld kaart dit probleem bewust nu aan, zodat de verkeerssituatie veiliger kan zijn tegen 1 september, de start van het nieuwe schooljaar. Gemeenteraadslid Jasper Pillen volgt de situatie mee op en roept de stad en het gewest op nu snel in te grijpen: “Brugge is een fietsstad. Het fietsverkeer moet zo veilig mogelijk verlopen. De stad en het gewest moeten hier meteen ingrijpen. Over een kleine 2 weken gaan honderden fietsers van deze route gebruik maken.

Nieuws

Socialistische vakbond blokkeert Kruispoort

By JongVLD BruggeReacties staat uit voor Socialistische vakbond blokkeert Kruispoort

Met grote verbazing stelden de Brugse liberalen vast dat de socialistische vakbond deze ochtend de toegang tot de Kruispoort blokkeerde. Het afsluiten van een belangrijke invalsweg naar het centrum is voor ons een brug te ver.

“Onschuldige mensen, die niets met de staking te maken hebben, zijn de dupe van zo’n ergerlijke acties. Het is trouwens bij wet verboden, want het blokkeren van de openbare weg wordt aanzien als een misdrijf. Dit heeft niets met het recht op staken te maken” aldus Michiel Vanroose, voorzitter van Jong VLD Brugge.

Een brug te ver

Gemeenteraadslid Jasper Pillen vraagt burgemeester Landuyt om onmiddellijk in te grijpen: “Dergelijke acties kunnen niet. Staken is een individueel recht. Dit kan tot gevaarlijke toestanden leiden, want de hulpdiensten moeten ten alle tijden doorgang hebben.”

Fractieleidster van Open VLD Brugge, Mercedes Van Volcem, wil graag een debat starten over de blokkade van deze ochtend. “Het is onbegrijpelijk dat het zo lang duurde vooraleer de blokkade werd opgeheven. Op de komende gemeenteraad (dinsdag 28/06) zou ik graag een debat houden over de actie aan de Kruispoort.”

Nieuws

Verkeersoverlast as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam

By JongVLD BruggeReacties staat uit voor Verkeersoverlast as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam
De afgelopen jaren werd de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam al geregeld opgeschrikt door ongevallen en schadegevallen, vaak met vluchtmisdrijf. Wij van Jong VLD Brugge vroegen hier, samen met vele inwoners, al geregeld voor om aandacht.
 
De cijfers van de politie en af en toe mediaberichten bevestigen de problemen. Uit eerder opgevraagde cijfers blijken bijna alle vastgestelde feiten van ongevallen en schadegevallen ’s nacht of ’s morgens zeer vroeg te gebeuren. In meer dan de helft van de gevallen was er sprake van vluchtmisdrijf waardoor de eigenaars van de wagens zelf moeten opdraaien voor de kosten aan hun wagen.
 
Wij gaan aan de Burgemeester opnieuw aandacht vragen voor deze problematiek. We gaan hem ook herinneren aan onze acties uit 2012 en 2014. Extra controles, zeker ’s nachts, zijn aangewezen. Er dient ook onderzocht te worden of de weginrichting kan aangepast worden met het oog op het verminderen van de snelheden van het autoverkeer.
 
Inwoners mogen ons steeds contacteren met vragen en informatie. Bedankt om bovendien eventuele schadegevallen uit het verleden aan ons te melden. We gaan dit, anoniem indien gewenst, aan het dossier toevoegen.
Nieuws

Waarom geen strandwachters in Zeebrugge tijdens verlengd weekend?

By JongVLD BruggeReacties staat uit voor Waarom geen strandwachters in Zeebrugge tijdens verlengd weekend?

Tijdens het verlengd Hemelvaartsweekend wordt België de warmste plek in Europa. Met het goede weer in het vooruitzicht het ideale moment om met het hele gezin naar de kust te trekken. Badsteden Blankenberge en De Haan zetten strandwachters in, terwijl Zeebrugge alweer achter blijft.

Gemeenteraadslid Jasper Pillen kaartte dit probleem reeds aan in 2014. “Helaas is er in tussentijd niets veranderd. Meer zelfs, het lijkt er ook niet op dat de burgervader en zijn college er iets zullen aan doen” aldus Pillen.

Het Brugs stadsbestuur belooft al jaren om Zeebrugge aantrekkelijker te maken, maar daar komt maar weinig van in huis. Tijdens het verlengd Hemelvaartsweekend zal je op enkele kilometers verderop op de koppen kunnen lopen, terwijl het rustig zal blijven op het familiestrand van Zeebrugge” zegt voorzitter Michiel Vanroose.

Gemiste kans
Terwijl de zeehaven alle aandacht krijgt dat het verdient, laat het stadsbestuur Zeebrugge-bad links liggen. Met de negatieve berichtgeving omtrent de vluchtelingenproblematiek, was dit weekend nochtans het geschikte moment om Zeebrugge terug op een positieve manier in het daglicht te plaatsen door mensen naar het strand te lokken. Alweer een gemiste kans.

Nieuws

Jong VLD Brugge reikt de 12de Blauwe Schuit uit aan Gilles Coulier

By JongVLD BruggeReacties staat uit voor Jong VLD Brugge reikt de 12de Blauwe Schuit uit aan Gilles Coulier

De leden van Jong VLD Brugge verkozen naar jaarlijkse gewoonte de Blauwe Schuit. De apolitieke prijs wordt aan een persoon of een organisatie gegeven die zich op sociaal, economisch, ideologisch, cultureel etc. vlak onderscheiden heeft voor de Brugse regio.

De Brugse jongliberalen verkozen dit jaar de Brugse regisseur Gilles Coulier tot laureaat.  Gilles is een jonge Bruggeling die al tal van prijzen won, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zo werd hij voor zijn kortfilms al tweemaal geselecteerd voor het filmfestival van Cannes.

Daarnaast is hij uiteraard bekend van de serie Bevergem, waar hij ons West-Vlaams dialect mooi in de etalage plaatste. In elke film of serie legt Gilles de link met Brugge en West-Vlaanderen. Daarmee is hij de perfecte ambassadeur voor onze prachtige stad.

Brugge heeft te maken met verzilvering. We zetten sterk in op zorgomkadering, wat een goede zaak is. Maar we moeten ook oog blijven hebben voor de jongeren, die alle kansen verdienen. Met Jong VLD blijven we elk creatief initiatief ondersteunen. Gilles Coulier is een mooi voorbeeld hoe ondernemerschap en creativiteit hand in hand gaan.

Jong VLD Brugge vond dit dan ook een perfecte Blauwe Schuit en dat het totale plaatje klopte. Gilles Coulier is de 12de laureaat, hij volgt Fernand Traen, Jean-Luc Cottyn, Johan Schoutteet, Lode De Geyter, het Comité voor Initiatief, Christophe Voet, Veerle Cappelle, Koen Van Loo, Duo.be, XD.it en Tom Callebaut op.

Jong VLD Brugge zal de Blauwe Schuit uitreiken op zaterdag 30 april om 11u in hotel Martin’s Relais, Genthof 4a, 8000 Brugge.

Nieuws

“Advies? Dat laten we links liggen in Brugge!”

By JongVLD BruggeReacties staat uit voor “Advies? Dat laten we links liggen in Brugge!”

Jong VLD Brugge is verbaasd over het feit dat Stad Brugge alweer een negatief advies links liet liggen. Met de nadruk op alwéér, want dit lijkt eerder regel dan uitzondering.

In verleden luisterde het stadsbestuur niet naar het advies omtrent de verzelfstandiging van Het Entrepot. Zowel de Raad van Bestuur van Het Entrepot, Jeugdraad & Jeugddienst gaven negatief advies om de private vzw om te vormen tot een EVA (Externe Verzelfstandigd Agentschap), maar toch deed het college hun zin. Gemeenteraadslid Jasper Pillen zal hierover op de volgende gemeenteraad Burgemeester Landuyt interpelleren.

Ditmaal vond het stadsbestuur het niet nodig om te luisteren naar de bevoegde diensten om de banner in verband met de 100ste Ronde van Vlaanderen niet uit te hangen aan het Belfort. Het gevolg is aanzienlijk: kantelen die afbrokkelen aan een Unesco-monument. Maar wanneer een vastgoedkantoor een beschermd gebouw wil voorzien van een banner, verschuilt het stadsbestuur zich achter Unesco.

Twee maten en twee gewichten

Met Jong VLD Brugge zijn we grote voorstander om zwemmen in de Reien gecontroleerd toe te laten, zoals deze zomer het geval was met het ponton van de Canal Swimmers Club aan de Langerei. Maar deze is gezet zonder vergunning en zonder aankondiging voor de buurtbewoners, wat wettelijk verplicht is. Het college vond het blijkbaar niet nodig om dit te doen.

Maar aan de andere kant heeft het stadsbestuur een absurd reglement gemaakt om niet-vergunde uitstallingen in beslag te nemen, zoals bloempotten of anderen dingen die handelaars wil uitstellen op de vensterbank. Dialoog had hier beter geweest in plaats van het verstrengen van het reglement.

Jong VLD vraagt dan ook aan burgemeester Landuyt en zijn college om zich niet nog meer bevoegdheden toe te eigenen en te luisteren naar het advies van stadsdiensten die dag in dag uit goed werk leveren. Op die manier kan het college zich bezighouden met alle kwesties die ze beloofden aan te pakken en die nog veel werk vereisen.

 

Nieuws

Jong VLD Brugge vraagt een inleverbus

By JongVLD BruggeReacties staat uit voor Jong VLD Brugge vraagt een inleverbus

Jong VLD Brugge stelt vast dat er in Brugge geen inleverbus aanwezig is. Een inleverbus is een intelligente bus waarin je na het tonen van je paspoort, elk moment van de dag boeken, cd’s, dvd’s en tijdschriften kan inleveren.

“Wij stellen vast dat er in andere, kleinere steden en gemeenten steeds werk wordt gemaakt van een inleverbus aan de bibliotheek”, aldus Michiel Vanroose, voorzitter van Jong VLD Brugge. “Als hoofdstad van West-Vlaanderen en als groeiende studentenstad kunnen we niet achterblijven en vragen wij met Jong VLD Brugge om een inleverbus te voorzien aan de hoofdbibliotheek Biekorf.”

Gemeenteraadslid Jasper Pillen ziet tal van voordelen: “Veel mensen, in het bijzonder jonge gezinnen, leiden een haastig leven. Het is vaak niet evident om je boek tijdig in de bibliotheek te bezorgen. Met een inleverbus hoef je niet meer voor 19 uur je boeken en cd’s binnen te brengen, maar kan je dat perfect na sluitingstijd of op zondag doen. Zo vergroten we het comfort van de Bruggeling”.

Nieuws

Is een ‘smart city’ geen doelstelling voor Brugge?

By JongVLD BruggeReacties staat uit voor Is een ‘smart city’ geen doelstelling voor Brugge?

Agiora, de federatie die de Belgische technologische industrie vertegenwoordigt, publiceerde vorige week hun ‘smart cities’-rapport. Dit is een grondige analyse over hoe goed de 20 grootste Belgische steden scoren op het vlak van gebruik van technologie in het lokale beleid, om zo de levenskwaliteit van de burger te verbeteren.

Alle grote Vlaamse steden en provinciehoofdsteden scoren goed op de algemene ranking of met een specifiek project. Zo scoort Gent met een online tool om energiezuinig te renoveren, Brussel met een app om nodige reparaties aan het wegdek te melden, Antwerpen met een stadslab die duurzame energie promoot en is Hasselt de ‘slimste’ stad in de algemene ranking. Alleen van Brugge is geen spoor, enkel onderaan de lijst met een score die bijna de helft is als die van Hasselt.

De Brugse Jong VLD’ers vragen zich dan ook luidop af of de implementatie van de technologie om het leven van de burger makkelijker te maken geen doelstelling is van het Brugse stadsbestuur. Nochtans zijn alle kansen aanwezig. Hoger onderwijs in de sector bloeit met de komst van nieuwe campussen. Brugge zit vol met ondernemers die in deze sector hun kunde willen tonen, (iets wat Jong VLD al meermaals aantoonde via hun jaarlijkse award voor ondernemende Bruggelingen, de Blauwe Schuit). Dat het stadsbestuur deze kans, die voor het grijpen ligt, niet neemt is jammer voor iedereen.

Jong VLD rekent er dan ook op dat het stadsbestuur een beleid klaar heeft om binnen korte termijn hun huiswerk te maken over al de prachtige projecten in de Vlaamse grootsteden die Agoria via hun smart cities voorstelde, en zo eindelijk nog eens aan de toekomst van de Bruggeling denkt. Zo wordt Brugge een betere plek om te leven, te werken en te investeren.

Nieuws

Jong VLD Brugge verkiest nieuw bestuur

By JongVLD BruggeReacties staat uit voor Jong VLD Brugge verkiest nieuw bestuur

Op vrijdag 25 september organiseerde Jong VLD Brugge nieuwe
bestuursverkiezingen. Uittredend secretaris Michiel Vanroose werd
unaniem verkozen tot voorzitter. Uittredend voorzitter Pieter Puystiens,
die zich niet opnieuw kandidaat stelde, en gemeenteraadslid Jasper
Pillen blijven aan als respectievelijk eerste en tweede ondervoorzitter
om de nieuwe voorzitter met raad en daad bij te staan.

Ik zet met plezier een stap opzij voor de jonge toekomst van (Jong) VLD
Brugge, en heb alle vertrouwen in zijn kunde en engagement”, zegt
uittredend voorzitter Pieter Puystiens.

Met erg veel enthousiasme en inzet neem ik de fakkel over en zal ik de
positieve lijn doortrekken”, aldus kersvers voorzitter Michiel Vanroose.

De interne werking van Jong VLD Brugge blijft hoofdzakelijk hetzelfde.
Geoffrey Ketels blijft penningmeester en communicatieverantwoordelijke.
De activiteiten van de Brugse jonge liberalen worden door Jonas
Vanhauter op zich genomen, hij laat de public relations over aan
Charlotte Dupon. Sophie Notebaert volgt de nieuwe voorzitter na 4 jaar
op als secretaris. Uittredend Politiek Secretaris Jani Van Landschoot
wordt de nieuwe ledenverantwoordelijke en laat zijn vertrouwde post over
aan twee nieuwelingen in het Brugse bestuur: Nomi Penneman en Justine
Acx.

Jong VLD Brugge neemt met ook afscheid van enkele bestuursleden en wenst
Bea De Buyser, Bregt Pillen, Guillaume Vandermaes, Matthias Vyncke, en
Thomas Wybo dan ook te bedanken voor hun niet aflatende inzet en
engagement de voorbije jaren.

Nieuws

“Beste schepen Lambrecht, de campagne is voorbij, daden hebben we nodig”

By JongVLD BruggeReacties staat uit voor “Beste schepen Lambrecht, de campagne is voorbij, daden hebben we nodig”

Jong VLD Brugge voerde afgelopen weekend nog constructief actie in de Ezelstraat en de Sint-Jakobsstraat om de ondernemers daar op de kaart te zetten. De ondernemers in Brugge zijn alles behalve tevreden met het ondernemersklimaat. Het ondoordachte en nog minder consistente beleid van het stadsbestuur zorgt er voor dat ondernemers minder en minder kansen zien in Brugge. Jong VLD Brugge begrijpt dit ten volste wanneer ze naar de argumenten van de handelaars luistert. De ondersteuning is onbestaand, op het vlak van mobiliteit wordt er niet naar hen omgekeken en in het algemeen laten de contacten met de stadsdiensten aan de wensen over.

Het is voor ons dan ook een doorn in het oog dat we de bevoegde schepen voor mobiliteit maandag op de provinciale stakingsdag de piketten zien bezoeken, iets wat niet anders kan worden omschreven als campagne voeren. “Dit snappen wij niet. De socialisten zitten al sinds jaar en dag in het Brugse stadsbestuur en nog is het een uitdaging om een tevreden ondernemer te vinden.” zegt voorzitter Pieter Puystiens. De Brugse jonge liberalen vragen dan ook dat mevrouw Lambrecht haar serieux als schepen geloofwaardig houdt en er eerst voor zorgt dat de ondernemer naar Brugge wil komen en er blijven. Met een aantrekkelijk klimaat wordt er gezorgd voor werkgelegenheid en tevredenheid, zowel bij werknemers als werkgevers. Als de huidige soep -die het stadsbestuur durft een beleid te noemen- aanhoudt, voorspellen we in Brugge meer sociale drama’s dan wat de Zweedse Coalitie waar vandaag tegen wordt betoogd ooit kàn veroorzaken.

Nieuws
Blue Taste Theme created by Jabox