Press "Enter" to skip to content

Maand: augustus 2011

Jong Vld Brugge vraagt herziening verkeerssituatie Scheepsdalebrug

De opening van de Scheepsdalebrug is een ware verademing voor de inwoners van Kristus Koning en Sint-Pieters, zowel de bereikbaarheid als de mobiliteit in beide deelgemeenten is aanzienlijk verbeterd. De Brugse jonge liberalen zijn altijd voorstander geweest van dit project en waren dan ook aanwezig op de opening van de brug.

Jong VLD Brugge meent echter dat de verkeerssituatie op en rond de brug nog kan verbeteren. Bestuurslid en buurtbewoner Tommy Braet legt uit: “Er schort iets aan de verkeersdoorstroming. De verkeerslichten voor en op de Scheepsdalebrug zijn niet optimaal op elkaar afgesteld. Wanneer men voor de brug voor een rood licht staat springt deze op de brug op groen. Omgekeerd, wanneer men groen heeft voor de brug staat men voor rood op de brug.” Jong VLD Brugge wil dan ook dat deze lichten op elkaar afgestemd worden: gelijktijdig groen voor en op de brug zou voor een efficiëntere verkeersdoorstroming zorgen.

Ten tweede pleiten de Brugse jonge liberalen voor duidelijkere verkeersmarkeringen. Voorzitter Jasper Pillen: “De busstrook aan de rechterkant van de brug zorgt vaak voor verkeerschaos. Automobilisten kunnen niet duidelijk zien vanaf wanneer ze rechts kunnen voorsorteren en weten vaak niet, door de aanwezigheid van de busbaan, waar dit mag gebeuren. De wegmarkeringen moeten daarom vroeger aangebracht worden en duidelijker de mogelijkheden voor de automobilisten aangeven”.

Tot slot stellen Pillen en Braet de aanleg van een busstrook op deze locatie in vraag. “Op een dergelijke drukke invalsweg de al beperkte ruimte opofferen aan een busstrook lijkt ons geen ideale oplossing” stellen de beide jonge liberalen. Ze verwijzen onder meer naar de Baron Ruzettelaan waar deze fout ook werd gemaakt en vragen het Brugs stadsbestuur en het Vlaams Gewest omzichtig om te springen met de aanleg van deze busbanen in de toekomst.”

Jong VLD Brugge vraagt extra plaatsen voor studerende jongeren in bibliotheek

Nu de eerste maand van de zomervakantie gepasseerd is komt de 2de zit voor alle studenten hoger onderwijs met rasse schreden naderbij. Een belangrijk aspect in het slagen is het zorgen voor een goede studieomgeving. Door de inherente kenmerken van een bibliotheek (stilte, rust, voldoende naslagwerken, internet, …) zullen velen opnieuw hun toevlucht zoeken in een bibliotheek. Doordat de kleinere vestigingen vaak sluitingsperiodes hebben in de zomermaanden komen de meeste studenten blokken in de Biekorf.

De Biekorf is dus erg belangrijk in de 2de zittijd van vele Brugse studenten. Jong Vld vraagt dan ook aandacht om het dreigend capaciteitsprobleem aan te pakken. “Ondanks de recente renovatie is het nu al, aan het begin van de blokperiode, zoeken naar een plaatsje. Het is absoluut te betreuren dat er in de plannen van de renovatie geen rekening gehouden worden met de vraag van de Brugse Jeugdraad tot capaciteitsuitbreiding” aldus Jonas Vanhauter, ondervoorzitter en zelf één van de blokkende studenten in de Biekorf.

“Vorige week waren er nog alarmerende berichten in de nationale media over het sterk stijgend aantal studenten met herexamens. Als je dan weet dat het aantal studenten in Brugge ook explodeert, is de noodzaak naar extra infrastructuur om goed te kunnen blokken duidelijk. Daarenboven zijn er, volgens gegevens van de Jeugdraad, in de maand juni een toenemend aantal middelbare school studenten” aldus voorzitter Jasper Pillen.
De Brugse jonge liberalen vermelden ook het toegenomen aantal ‘blokweken’ als een goede reden extra ruimte vrij te maken: “Studenten blokken sinds de invoering van het semestersysteem nu in december-januari en mei-juni en dus ook, helaas, in augustus” aldus Jonas Vanhauter.

Jong Vld Brugge verwijst tot slot nog naar het plan “Studeren in Brugge” dat de Brugse Jeugdraad recentelijk voorstelde en waarin ze al aandacht vroegen voor deze problematiek. “Het bewijst dat de Brugse Jeugdraad een degelijke studie heeft gemaakt en dat de klachten dus gekend zijn” aldus nog voorzitter Pillen.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=TF3DUAK3