Press "Enter" to skip to content

Maand: oktober 2011

Jong Vld is verbaasd over ‘koten’-actie Jonge Socialisten

Jong Vld Brugge reageert verbaasd op de ‘koten’-actie van de Brugse jonge socialisten, deze namiddag op ’t Zand. “Ofwel lezen de jonge socialisten geen kranten, ofwel zijn het volgend jaar verkiezingen” vraagt voorzitter Jasper Pillen zich af.

“Ten eerste is er momenteel geen kotenprobleem. En verschillende plannen liggen op tafel of worden uitgewerkt om de verwachte toename van Brugse studenten tegen 2015 op te vangen” zegt ondervoorzitter Jonas Vanhauter.

Jonas Vanhauter: “Ten tweede moet de kostprijs van de Brugse koten ook niet overdreven worden. Gent, Brussel en Antwerpen zijn volgens verschillende rankings een stuk duurder. De Brugse koten zijn, door de strenge reglementering, ook veilig en comfortabel. Dit moet meegerekend worden als men kotenprijzen wenst te vergelijken.

“Ten derde wordt het aanbod in Brugge alsmaar vergroot waardoor de prijzen zullen zakken” stellen de Brugse jonge liberalen. Voorzitter Jasper Pillen: “Schepen Van Volcem vergunde sinds 2007 al meer dan 400 kamers. Dankzij de inspanningen van de schepen is er een echt kotenbeleid. Zo worden premies gegeven als er koten gerealiseerd worden boven winkels. De stad onderneemt actie en de socialisten zouden, als coalitiepartner, dit mee moeten ondersteunen.”

Tot slot ziet Jong Vld Brugge wel een mogelijkheid tot het vergroten van het aanbod van ‘sociale’ koten. De stad Brugge moet met de directies van de hogescholen onderzoeken op welke manier dit gerealiseerd kan worden. “Ook de financieel minder sterke studenten moeten in Brugge zich ten volle kunnen ontplooien. De door ons in het verleden gestelde vraag over een sociaal studentenrestaurant past in dit streven” besluit voorzitter Jasper Pillen.

Jong VLD Brugge doet voorstellen om Brugse ‘bruggenmiserie’ op te lossen

Uit cijfers van Waterwegen en Zeekanaal (september 2011) blijkt dat het aantal schepen op de Brugse ringvaart vorig jaar opnieuw is gestegen. 5.694 schepen passeerden Brugge. Tweeduizend van deze schepen zijn plezierboten. Dit komt neer op 35%.

Iedere Bruggeling zag dit vertaald in meer open bruggen die gevolg gaven tot lange files en veel hinder.

De Brugse jonge liberalen hebben daarom een aantal concrete voorstellen gebundeld die, bijna allen op korte termijn, kunnen leiden tot minder verkeershinder langs de Brugse ring.

1) De uren in dewelke de bruggen niet open mogen gaan (3maal daags 30 min – 7.50 en 8.20 uur, 11.55 en 12.25 uur en 17 en 17.30 uur) moeten correct toegepast worden. De regeling dient ook uitgebreid te worden. De ochtend- en avondspits duurt immers langer dan 30 min! Wat ook vergeten wordt, is dat als een brug 10 min open staat, er een file gecreëerd wordt die niet in een half uur opgelost is.

2) De recentelijk aangebrachte signalisatie verdient nu al een aanpassing. Het systeem moet intelligenter gemaakt worden. De borden dienen U aan te tonen welke route U het best neemt om een open brug te vermijden. Daarvoor zijn er slimmere en nog meer borden nodig. Indien zichzelf aanpassende signalisatie niet mogelijk is, dienen de uren waarbij hoger risico is op openstaande bruggen op vaste borden aangegeven te worden, zodat geanticipeerd kan worden.

3) De pleziervaartuigen moeten in groep Brugge passeren. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden dat er enkel op bepaalde tijdstippen, uiteraard buiten de spits, door pleziervaartuigen langs Brugge gevaren kan worden. Ook dit moet duidelijk aangegeven worden door signalisatie. Door de bootjes in groep te laten passeren, kan het voortdurend op en neer laten van de bruggen vermeden worden.

4) Nachtvaart moet verder gepromoot worden.

5) Nieuwe, sneller draaiende bruggen moeten gebouwd worden rond de ringvaart en er moet dringend werk gemaakt worden van een definitieve hoge brug aan Steenbrugge.

6) Er moeten beslissingen genomen worden over de noordelijke ontsluiting via het water van de Zeebrugse haven. Jong Vld is voorstander van een verbreding van het Schipdonkkanaal, met respect voor de natuur.
Voorzitter Jasper Pillen en gemeenteraadslid Severine Maes: “De Brugse jonge liberalen geloven in de vrachtvaart, een ecologische verantwoorde manier van transport. Jong Vld Brugge is een absoluut verdediger van de Zeebrugse haven. Met de bovenstaande voorstellen denken we dat het evenwicht tussen de haven, de natuur en de Brugse leefbaarheid beter gegarandeerd kan worden!”

Jong Vld Brugge pleit voor meer openbare toiletten in Brugse binnenstad

Jong Vld Brugge voerde actie op ’t Zand om het Brugse stadsbestuur te wijzen op het gebrek aan openbare toiletten in de Brugse binnenstad. Zowel de vele bezoekers als de inwoners zijn hiervan de dupe. “De Brugse horeca is het terecht beu dat veel mensen gebruik maken van hun sanitair zonder iets te consumeren of zelfs zonder hier om te vragen. Aan de andere kant blijft het klachten regenen van Bruggelingen die geconfronteerd worden met wildplassers” aldus voorzitter Jasper Pillen.

De Brugse jonge liberalen zien verschillende problemen. Voorzitter Jasper Pillen somt op: “Er zijn te weinig openbare toiletten, ze sluiten te vroeg ’s avonds en zijn meestal zeer slecht aangeduid. Door de afbraak van het paviljoen op ’t Zand is bijvoorbeeld het toilet in de ondergrondse parking onvindbaar.”

Gemeenteraadslid Severine Maes steunt de actie van Jong Vld: “De stad heeft geïnvesteerd in enkele urinoirs in de uitgaansbuurten. Deze kunnen natuurlijk ook overdag gebruikt worden door de mannelijke bevolking. Vrouwen moeten echter op zoek gaan naar de zeer beperkt aanwezige en slecht aangeduide openbare toiletten. Ook andersvaliden hebben het absoluut niet makkelijk. Al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ging de Stad dit probleem aanpakken. Het is ondertussen ‘hoogdringend’,” besluit Maes met een kwinkslag.

De Brugse jonge liberalen vragen de stad dan ook snel in te grijpen. Penningmeester Thomas Wybo, die de klachten van de horeca-uitbaters op ’t Zand noteerde, meent dat er een voorbeeld kan genomen worden aan de cabines die overal in bijvoorbeeld Parijs en Berlijn te zien zijn: “Voor 50 cent kan je naar een in het straatbeeld onopvallende cabine naar het toilet gaan: goedkoop, overal te vinden en door het zelfreinigend systeem erg hygiënisch”.