Press "Enter" to skip to content

Maand: november 2014

Persmededeling n.a.v. afnemen enquêtes in Ezelstraat / Sint-Jacobsstraat

Na een bevraging van actieve ondernemers in de Ezelstraat en de Sint-Jacobsstraat door Jong VLD Brugge volgt een eerste stand van zaken. Deze bevraging kadert in een groter geheel waarbij alle Brugse poortstraten onder handen genomen worden. De handelaars in de Langestraat werden eerder bezocht.

Jong VLD Brugge neemt het ondernemersklimaat in de poortstraten onder de loep omdat de Brugse jonge liberalen merken dat hun stem maar moeilijk gehoord wordt, in tegenstelling tot deze van de handelaars in het stadscentrum.
Toch is het merendeel van kleine zelfstandige ondernemers in deze poortstraten terug te vinden en verdienen zij eenzelfde toewijding van het stadsbestuur.

Aan de hand van enkele kernthema’s werd gepeild naar de globale mening van deze handelaars. De resultaten worden als volgt gepresenteerd:

Parkeerbeleid

Conclusies enquête:
De Ezelstraat kent verschillende winkels die vallen onder de rubriek ‘detailhandel’. Ook de horeca is nadrukkelijk aanwezig. Heel wat ondernemers zijn misnoegd over de houding van de controleurs van het parkeerbedrijf. De ondernemers onderscheiden zich door hun specifiek aanbod of hun familiaal karakter. Dit staat haaks op de rigide houding van de controleurs en de uitgevoerde controles.

Reactie + voorstel Jong VLD:
Waar vroeger de ‘geest van de wet’ heerste is het nu enkel de ‘letter van de wet’. Jong VLD pleit niet voor laksheid en straffeloosheid maar wel voor redelijkheid en klant- en ondernemersvriendelijkheid. Over bepaalde vormen van controle, zoals het wachten aan de wagen, zou de Stad een duidelijk signaal moeten sturen dat dit ongewenst is.

Jong VLD Brugge pleit dan ook voor het invoeren van ‘halfuur’-parkeren in plaats van de bestaande ‘gele’ formule van 15 minuten. Enkele boodschappen doen in de buurtwinkels of bij de detailhandel kan onmogelijk in 15 minuten gedaan worden.
Dit moet het ook mogelijk maken voor de ondernemer om zonder zorgen te kunnen laden en lossen. Dit kan bijvoorbeeld ingevoerd worden d.m.v. elektronische parkeermeters die het duidelijk maken wanneer het bijna tijd is om te vertrekken.

Contacten met de stad

Conclusies enquête:
De ondernemer is globaal gezien, met enkele gemotiveerde uitzonderingen, tevreden over de contacten met de stadsdiensten. Ze hebben het gevoel gehoord te worden door de bevoegde ambtenaren.

Reactie + voorstel Jong VLD:
De “één loket”-functie en een maximale uitbreiding van elektronische toepassingen (vergunningen, attesten, contacten, …) moeten verder uitgebouwd worden.
Elke vraag/opmerking van een ondernemer zou binnen een realistische termijn moeten behandeld worden door het ‘één loket’.

Profilering van de poortstraten

Conclusie enquête:
Hierover is de ondernemer allesbehalve tevreden. De straat ziet er momenteel uit als een derderangs winkelstraat. De straat moet opgeleukt worden, pandkraak en langdurige leegstand moeten worden tegengegaan.

Ook moet zowel de Bruggeling als de toerist de Ezelstraat nog leren kennen als winkelstraat en niet enkel als een verbindingsweg tussen de Ring en het handelscentrum of de parking aan de Biekorf.

Reactie + voorstel Jong VLD:
Leegstand is zeer onaantrekkelijk voor een straat dat zich moet kunnen profileren als winkelstraat. Het stadsbestuur moet hier dan ook de juiste incentives geven aan ondernemers of particulieren die iets met deze panden kunnen aanvangen. Het subsidiëren van ondernemers die hier een pop-up-straat van kunnen maken lijkt ons een zeer mooi project. Kleine ingrepen zoals bloembakken en meer vuilnisbakken om het sluikstorten tegen te gaan zouden ook niet misstaan.

Dat zelfs veel Bruggelingen de weg naar de Ezelstraat niet vinden is zeer jammer. Een duidelijke aanduiding dat het Brugse winkelcentrum niet stopt aan het begin van de Sint-Jacobsstraat zou al een hele verbetering zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan een verlicht en duidelijk bord dat de deelnemende ondernemers aanduidt. Uit de enquête blijkt dat er voldoende goodwill is voor dergelijke oplossing.

De Sint gratis bij u thuis op bezoek!

Op zaterdag 6 december brengen enkele leden van Open Vld en Jong Vld de Sint en zijn pieten bij u thuis.

Concreet komt de Sint op zaterdag 6 december met zijn pieten gratis bij u thuis op bezoek. Uiteraard zijn ook de buren, neefjes en nichtjes en vrienden van harte welkom voor dit bezoek.

De Sint zal ruim voorzien zijn van snoepgoed en fruit. Indien u wilt dat de Sint een geschenk aan uw kind geeft, kunt u best via de onderstaande gegevens contact opnemen met het team dat het bezoek van de Sint organiseert. Uiteraard zijn ook alle boodschappen voor de Sint welkom.

Interesse?
Contacteer dan Jasper Pillen op jasper@jongvldbrugge.be of via 0472 78 89 17.

Kaas & Wijnavond Jong VLD Brugge 2014

Jong VLD Brugge organiseert ook dit jaar opnieuw een Kaas- en Wijnavond. We herhalen het succes van de vorige jaren en willen u dan ook vriendelijk uitnodigen op dit niet te missen eet- en drankfestijn.

Onze Kaas- en Wijnavond gaat dit jaar door op vrijdagavond 21 november in de kantoren van het LM, Revillpark 1, 8000 Brugge. Naar aanleiding van de positieve reacties vorig jaar gaan we de zaal opnieuw stemmig inrichten. U bent welkom vanaf 19 uur voor het aperitief. Vanaf 20h15 openen we het buffet. Voor de prijs van 15 euro kunt u meermaals aanschuiven aan het kaas- (en charcuterie)buffet. Er wordt u bovendien een aperitiefje én een uitgebreid dessertbuffet aangeboden. Wijn is niet in de prijs inbegrepen, maar voor elk budget ligt een fles te wachten in onze kelder. Achteraf wordt onze wijn overigens aan een zeer democratische prijs verkocht!

Hebt u zin in een leuk avondje uit, dan bieden wij u de kans om bij een gezellige maaltijd de Brugse Jong VLD-ers nog beter te leren kennen! We rekenen alvast op uw komst!

Inschrijven is eenvoudig: U stort 15 euro per persoon op rekeningnummer BE06 8508 4683 1822 met vermelding “Kaas-en Wijnavond + het aantal personen”. Gelieve voor dinsdag 18 november in te schrijven. U kunt ook steeds terecht bij pieter@jongvldbrugge.be voor meer inlichtingen of om in te schrijven.

Het wordt gegarandeerd weer een gezellige avond!