Press "Enter" to skip to content

“Advies? Dat laten we links liggen in Brugge!”

Jong VLD Brugge is verbaasd over het feit dat Stad Brugge alweer een negatief advies links liet liggen. Met de nadruk op alwéér, want dit lijkt eerder regel dan uitzondering.

In verleden luisterde het stadsbestuur niet naar het advies omtrent de verzelfstandiging van Het Entrepot. Zowel de Raad van Bestuur van Het Entrepot, Jeugdraad & Jeugddienst gaven negatief advies om de private vzw om te vormen tot een EVA (Externe Verzelfstandigd Agentschap), maar toch deed het college hun zin. Gemeenteraadslid Jasper Pillen zal hierover op de volgende gemeenteraad Burgemeester Landuyt interpelleren.

Ditmaal vond het stadsbestuur het niet nodig om te luisteren naar de bevoegde diensten om de banner in verband met de 100ste Ronde van Vlaanderen niet uit te hangen aan het Belfort. Het gevolg is aanzienlijk: kantelen die afbrokkelen aan een Unesco-monument. Maar wanneer een vastgoedkantoor een beschermd gebouw wil voorzien van een banner, verschuilt het stadsbestuur zich achter Unesco.

Twee maten en twee gewichten

Met Jong VLD Brugge zijn we grote voorstander om zwemmen in de Reien gecontroleerd toe te laten, zoals deze zomer het geval was met het ponton van de Canal Swimmers Club aan de Langerei. Maar deze is gezet zonder vergunning en zonder aankondiging voor de buurtbewoners, wat wettelijk verplicht is. Het college vond het blijkbaar niet nodig om dit te doen.

Maar aan de andere kant heeft het stadsbestuur een absurd reglement gemaakt om niet-vergunde uitstallingen in beslag te nemen, zoals bloempotten of anderen dingen die handelaars wil uitstellen op de vensterbank. Dialoog had hier beter geweest in plaats van het verstrengen van het reglement.

Jong VLD vraagt dan ook aan burgemeester Landuyt en zijn college om zich niet nog meer bevoegdheden toe te eigenen en te luisteren naar het advies van stadsdiensten die dag in dag uit goed werk leveren. Op die manier kan het college zich bezighouden met alle kwesties die ze beloofden aan te pakken en die nog veel werk vereisen.