Press "Enter" to skip to content

Categorie: Nieuws

Socialistische vakbond blokkeert Kruispoort

Met grote verbazing stelden de Brugse liberalen vast dat de socialistische vakbond deze ochtend de toegang tot de Kruispoort blokkeerde. Het afsluiten van een belangrijke invalsweg naar het centrum is voor ons een brug te ver.

“Onschuldige mensen, die niets met de staking te maken hebben, zijn de dupe van zo’n ergerlijke acties. Het is trouwens bij wet verboden, want het blokkeren van de openbare weg wordt aanzien als een misdrijf. Dit heeft niets met het recht op staken te maken” aldus Michiel Vanroose, voorzitter van Jong VLD Brugge.

Een brug te ver

Gemeenteraadslid Jasper Pillen vraagt burgemeester Landuyt om onmiddellijk in te grijpen: “Dergelijke acties kunnen niet. Staken is een individueel recht. Dit kan tot gevaarlijke toestanden leiden, want de hulpdiensten moeten ten alle tijden doorgang hebben.”

Fractieleidster van Open VLD Brugge, Mercedes Van Volcem, wil graag een debat starten over de blokkade van deze ochtend. “Het is onbegrijpelijk dat het zo lang duurde vooraleer de blokkade werd opgeheven. Op de komende gemeenteraad (dinsdag 28/06) zou ik graag een debat houden over de actie aan de Kruispoort.”

Verkeersoverlast as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam

De afgelopen jaren werd de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam al geregeld opgeschrikt door ongevallen en schadegevallen, vaak met vluchtmisdrijf. Wij van Jong VLD Brugge vroegen hier, samen met vele inwoners, al geregeld voor om aandacht.
 
De cijfers van de politie en af en toe mediaberichten bevestigen de problemen. Uit eerder opgevraagde cijfers blijken bijna alle vastgestelde feiten van ongevallen en schadegevallen ’s nacht of ’s morgens zeer vroeg te gebeuren. In meer dan de helft van de gevallen was er sprake van vluchtmisdrijf waardoor de eigenaars van de wagens zelf moeten opdraaien voor de kosten aan hun wagen.
 
Wij gaan aan de Burgemeester opnieuw aandacht vragen voor deze problematiek. We gaan hem ook herinneren aan onze acties uit 2012 en 2014. Extra controles, zeker ’s nachts, zijn aangewezen. Er dient ook onderzocht te worden of de weginrichting kan aangepast worden met het oog op het verminderen van de snelheden van het autoverkeer.
 
Inwoners mogen ons steeds contacteren met vragen en informatie. Bedankt om bovendien eventuele schadegevallen uit het verleden aan ons te melden. We gaan dit, anoniem indien gewenst, aan het dossier toevoegen.

Waarom geen strandwachters in Zeebrugge tijdens verlengd weekend?

Tijdens het verlengd Hemelvaartsweekend wordt België de warmste plek in Europa. Met het goede weer in het vooruitzicht het ideale moment om met het hele gezin naar de kust te trekken. Badsteden Blankenberge en De Haan zetten strandwachters in, terwijl Zeebrugge alweer achter blijft.

Gemeenteraadslid Jasper Pillen kaartte dit probleem reeds aan in 2014. “Helaas is er in tussentijd niets veranderd. Meer zelfs, het lijkt er ook niet op dat de burgervader en zijn college er iets zullen aan doen” aldus Pillen.

Het Brugs stadsbestuur belooft al jaren om Zeebrugge aantrekkelijker te maken, maar daar komt maar weinig van in huis. Tijdens het verlengd Hemelvaartsweekend zal je op enkele kilometers verderop op de koppen kunnen lopen, terwijl het rustig zal blijven op het familiestrand van Zeebrugge” zegt voorzitter Michiel Vanroose.

Gemiste kans
Terwijl de zeehaven alle aandacht krijgt dat het verdient, laat het stadsbestuur Zeebrugge-bad links liggen. Met de negatieve berichtgeving omtrent de vluchtelingenproblematiek, was dit weekend nochtans het geschikte moment om Zeebrugge terug op een positieve manier in het daglicht te plaatsen door mensen naar het strand te lokken. Alweer een gemiste kans.

Jong VLD Brugge reikt de 12de Blauwe Schuit uit aan Gilles Coulier

De leden van Jong VLD Brugge verkozen naar jaarlijkse gewoonte de Blauwe Schuit. De apolitieke prijs wordt aan een persoon of een organisatie gegeven die zich op sociaal, economisch, ideologisch, cultureel etc. vlak onderscheiden heeft voor de Brugse regio.

De Brugse jongliberalen verkozen dit jaar de Brugse regisseur Gilles Coulier tot laureaat.  Gilles is een jonge Bruggeling die al tal van prijzen won, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zo werd hij voor zijn kortfilms al tweemaal geselecteerd voor het filmfestival van Cannes.

Daarnaast is hij uiteraard bekend van de serie Bevergem, waar hij ons West-Vlaams dialect mooi in de etalage plaatste. In elke film of serie legt Gilles de link met Brugge en West-Vlaanderen. Daarmee is hij de perfecte ambassadeur voor onze prachtige stad.

Brugge heeft te maken met verzilvering. We zetten sterk in op zorgomkadering, wat een goede zaak is. Maar we moeten ook oog blijven hebben voor de jongeren, die alle kansen verdienen. Met Jong VLD blijven we elk creatief initiatief ondersteunen. Gilles Coulier is een mooi voorbeeld hoe ondernemerschap en creativiteit hand in hand gaan.

Jong VLD Brugge vond dit dan ook een perfecte Blauwe Schuit en dat het totale plaatje klopte. Gilles Coulier is de 12de laureaat, hij volgt Fernand Traen, Jean-Luc Cottyn, Johan Schoutteet, Lode De Geyter, het Comité voor Initiatief, Christophe Voet, Veerle Cappelle, Koen Van Loo, Duo.be, XD.it en Tom Callebaut op.

Jong VLD Brugge zal de Blauwe Schuit uitreiken op zaterdag 30 april om 11u in hotel Martin’s Relais, Genthof 4a, 8000 Brugge.

“Advies? Dat laten we links liggen in Brugge!”

Jong VLD Brugge is verbaasd over het feit dat Stad Brugge alweer een negatief advies links liet liggen. Met de nadruk op alwéér, want dit lijkt eerder regel dan uitzondering.

In verleden luisterde het stadsbestuur niet naar het advies omtrent de verzelfstandiging van Het Entrepot. Zowel de Raad van Bestuur van Het Entrepot, Jeugdraad & Jeugddienst gaven negatief advies om de private vzw om te vormen tot een EVA (Externe Verzelfstandigd Agentschap), maar toch deed het college hun zin. Gemeenteraadslid Jasper Pillen zal hierover op de volgende gemeenteraad Burgemeester Landuyt interpelleren.

Ditmaal vond het stadsbestuur het niet nodig om te luisteren naar de bevoegde diensten om de banner in verband met de 100ste Ronde van Vlaanderen niet uit te hangen aan het Belfort. Het gevolg is aanzienlijk: kantelen die afbrokkelen aan een Unesco-monument. Maar wanneer een vastgoedkantoor een beschermd gebouw wil voorzien van een banner, verschuilt het stadsbestuur zich achter Unesco.

Twee maten en twee gewichten

Met Jong VLD Brugge zijn we grote voorstander om zwemmen in de Reien gecontroleerd toe te laten, zoals deze zomer het geval was met het ponton van de Canal Swimmers Club aan de Langerei. Maar deze is gezet zonder vergunning en zonder aankondiging voor de buurtbewoners, wat wettelijk verplicht is. Het college vond het blijkbaar niet nodig om dit te doen.

Maar aan de andere kant heeft het stadsbestuur een absurd reglement gemaakt om niet-vergunde uitstallingen in beslag te nemen, zoals bloempotten of anderen dingen die handelaars wil uitstellen op de vensterbank. Dialoog had hier beter geweest in plaats van het verstrengen van het reglement.

Jong VLD vraagt dan ook aan burgemeester Landuyt en zijn college om zich niet nog meer bevoegdheden toe te eigenen en te luisteren naar het advies van stadsdiensten die dag in dag uit goed werk leveren. Op die manier kan het college zich bezighouden met alle kwesties die ze beloofden aan te pakken en die nog veel werk vereisen.