Press "Enter" to skip to content

Jong VLD Brugge doet voorstellen om Brugse ‘bruggenmiserie’ op te lossen

Uit cijfers van Waterwegen en Zeekanaal (september 2011) blijkt dat het aantal schepen op de Brugse ringvaart vorig jaar opnieuw is gestegen. 5.694 schepen passeerden Brugge. Tweeduizend van deze schepen zijn plezierboten. Dit komt neer op 35%.

Iedere Bruggeling zag dit vertaald in meer open bruggen die gevolg gaven tot lange files en veel hinder.

De Brugse jonge liberalen hebben daarom een aantal concrete voorstellen gebundeld die, bijna allen op korte termijn, kunnen leiden tot minder verkeershinder langs de Brugse ring.

1) De uren in dewelke de bruggen niet open mogen gaan (3maal daags 30 min – 7.50 en 8.20 uur, 11.55 en 12.25 uur en 17 en 17.30 uur) moeten correct toegepast worden. De regeling dient ook uitgebreid te worden. De ochtend- en avondspits duurt immers langer dan 30 min! Wat ook vergeten wordt, is dat als een brug 10 min open staat, er een file gecreëerd wordt die niet in een half uur opgelost is.

2) De recentelijk aangebrachte signalisatie verdient nu al een aanpassing. Het systeem moet intelligenter gemaakt worden. De borden dienen U aan te tonen welke route U het best neemt om een open brug te vermijden. Daarvoor zijn er slimmere en nog meer borden nodig. Indien zichzelf aanpassende signalisatie niet mogelijk is, dienen de uren waarbij hoger risico is op openstaande bruggen op vaste borden aangegeven te worden, zodat geanticipeerd kan worden.

3) De pleziervaartuigen moeten in groep Brugge passeren. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden dat er enkel op bepaalde tijdstippen, uiteraard buiten de spits, door pleziervaartuigen langs Brugge gevaren kan worden. Ook dit moet duidelijk aangegeven worden door signalisatie. Door de bootjes in groep te laten passeren, kan het voortdurend op en neer laten van de bruggen vermeden worden.

4) Nachtvaart moet verder gepromoot worden.

5) Nieuwe, sneller draaiende bruggen moeten gebouwd worden rond de ringvaart en er moet dringend werk gemaakt worden van een definitieve hoge brug aan Steenbrugge.

6) Er moeten beslissingen genomen worden over de noordelijke ontsluiting via het water van de Zeebrugse haven. Jong Vld is voorstander van een verbreding van het Schipdonkkanaal, met respect voor de natuur.
Voorzitter Jasper Pillen en gemeenteraadslid Severine Maes: “De Brugse jonge liberalen geloven in de vrachtvaart, een ecologische verantwoorde manier van transport. Jong Vld Brugge is een absoluut verdediger van de Zeebrugse haven. Met de bovenstaande voorstellen denken we dat het evenwicht tussen de haven, de natuur en de Brugse leefbaarheid beter gegarandeerd kan worden!”

Be First to Comment

Geef een reactie