Press "Enter" to skip to content

Jong VLD Brugge verkiest nieuw bestuur

Op vrijdag 25 september organiseerde Jong VLD Brugge nieuwe
bestuursverkiezingen. Uittredend secretaris Michiel Vanroose werd
unaniem verkozen tot voorzitter. Uittredend voorzitter Pieter Puystiens,
die zich niet opnieuw kandidaat stelde, en gemeenteraadslid Jasper
Pillen blijven aan als respectievelijk eerste en tweede ondervoorzitter
om de nieuwe voorzitter met raad en daad bij te staan.

Ik zet met plezier een stap opzij voor de jonge toekomst van (Jong) VLD
Brugge, en heb alle vertrouwen in zijn kunde en engagement”, zegt
uittredend voorzitter Pieter Puystiens.

Met erg veel enthousiasme en inzet neem ik de fakkel over en zal ik de
positieve lijn doortrekken”, aldus kersvers voorzitter Michiel Vanroose.

De interne werking van Jong VLD Brugge blijft hoofdzakelijk hetzelfde.
Geoffrey Ketels blijft penningmeester en communicatieverantwoordelijke.
De activiteiten van de Brugse jonge liberalen worden door Jonas
Vanhauter op zich genomen, hij laat de public relations over aan
Charlotte Dupon. Sophie Notebaert volgt de nieuwe voorzitter na 4 jaar
op als secretaris. Uittredend Politiek Secretaris Jani Van Landschoot
wordt de nieuwe ledenverantwoordelijke en laat zijn vertrouwde post over
aan twee nieuwelingen in het Brugse bestuur: Nomi Penneman en Justine
Acx.

Jong VLD Brugge neemt met ook afscheid van enkele bestuursleden en wenst
Bea De Buyser, Bregt Pillen, Guillaume Vandermaes, Matthias Vyncke, en
Thomas Wybo dan ook te bedanken voor hun niet aflatende inzet en
engagement de voorbije jaren.