Press "Enter" to skip to content

JongVLD Brugge Posts

Jong VLD Brugge vraagt een inleverbus

Jong VLD Brugge stelt vast dat er in Brugge geen inleverbus aanwezig is. Een inleverbus is een intelligente bus waarin je na het tonen van je paspoort, elk moment van de dag boeken, cd’s, dvd’s en tijdschriften kan inleveren.

“Wij stellen vast dat er in andere, kleinere steden en gemeenten steeds werk wordt gemaakt van een inleverbus aan de bibliotheek”, aldus Michiel Vanroose, voorzitter van Jong VLD Brugge. “Als hoofdstad van West-Vlaanderen en als groeiende studentenstad kunnen we niet achterblijven en vragen wij met Jong VLD Brugge om een inleverbus te voorzien aan de hoofdbibliotheek Biekorf.”

Gemeenteraadslid Jasper Pillen ziet tal van voordelen: “Veel mensen, in het bijzonder jonge gezinnen, leiden een haastig leven. Het is vaak niet evident om je boek tijdig in de bibliotheek te bezorgen. Met een inleverbus hoef je niet meer voor 19 uur je boeken en cd’s binnen te brengen, maar kan je dat perfect na sluitingstijd of op zondag doen. Zo vergroten we het comfort van de Bruggeling”.

Is een ‘smart city’ geen doelstelling voor Brugge?

Agiora, de federatie die de Belgische technologische industrie vertegenwoordigt, publiceerde vorige week hun ‘smart cities’-rapport. Dit is een grondige analyse over hoe goed de 20 grootste Belgische steden scoren op het vlak van gebruik van technologie in het lokale beleid, om zo de levenskwaliteit van de burger te verbeteren.

Alle grote Vlaamse steden en provinciehoofdsteden scoren goed op de algemene ranking of met een specifiek project. Zo scoort Gent met een online tool om energiezuinig te renoveren, Brussel met een app om nodige reparaties aan het wegdek te melden, Antwerpen met een stadslab die duurzame energie promoot en is Hasselt de ‘slimste’ stad in de algemene ranking. Alleen van Brugge is geen spoor, enkel onderaan de lijst met een score die bijna de helft is als die van Hasselt.

De Brugse Jong VLD’ers vragen zich dan ook luidop af of de implementatie van de technologie om het leven van de burger makkelijker te maken geen doelstelling is van het Brugse stadsbestuur. Nochtans zijn alle kansen aanwezig. Hoger onderwijs in de sector bloeit met de komst van nieuwe campussen. Brugge zit vol met ondernemers die in deze sector hun kunde willen tonen, (iets wat Jong VLD al meermaals aantoonde via hun jaarlijkse award voor ondernemende Bruggelingen, de Blauwe Schuit). Dat het stadsbestuur deze kans, die voor het grijpen ligt, niet neemt is jammer voor iedereen.

Jong VLD rekent er dan ook op dat het stadsbestuur een beleid klaar heeft om binnen korte termijn hun huiswerk te maken over al de prachtige projecten in de Vlaamse grootsteden die Agoria via hun smart cities voorstelde, en zo eindelijk nog eens aan de toekomst van de Bruggeling denkt. Zo wordt Brugge een betere plek om te leven, te werken en te investeren.

Jong VLD Brugge verkiest nieuw bestuur

Op vrijdag 25 september organiseerde Jong VLD Brugge nieuwe
bestuursverkiezingen. Uittredend secretaris Michiel Vanroose werd
unaniem verkozen tot voorzitter. Uittredend voorzitter Pieter Puystiens,
die zich niet opnieuw kandidaat stelde, en gemeenteraadslid Jasper
Pillen blijven aan als respectievelijk eerste en tweede ondervoorzitter
om de nieuwe voorzitter met raad en daad bij te staan.

Ik zet met plezier een stap opzij voor de jonge toekomst van (Jong) VLD
Brugge, en heb alle vertrouwen in zijn kunde en engagement”, zegt
uittredend voorzitter Pieter Puystiens.

Met erg veel enthousiasme en inzet neem ik de fakkel over en zal ik de
positieve lijn doortrekken”, aldus kersvers voorzitter Michiel Vanroose.

De interne werking van Jong VLD Brugge blijft hoofdzakelijk hetzelfde.
Geoffrey Ketels blijft penningmeester en communicatieverantwoordelijke.
De activiteiten van de Brugse jonge liberalen worden door Jonas
Vanhauter op zich genomen, hij laat de public relations over aan
Charlotte Dupon. Sophie Notebaert volgt de nieuwe voorzitter na 4 jaar
op als secretaris. Uittredend Politiek Secretaris Jani Van Landschoot
wordt de nieuwe ledenverantwoordelijke en laat zijn vertrouwde post over
aan twee nieuwelingen in het Brugse bestuur: Nomi Penneman en Justine
Acx.

Jong VLD Brugge neemt met ook afscheid van enkele bestuursleden en wenst
Bea De Buyser, Bregt Pillen, Guillaume Vandermaes, Matthias Vyncke, en
Thomas Wybo dan ook te bedanken voor hun niet aflatende inzet en
engagement de voorbije jaren.

“Beste schepen Lambrecht, de campagne is voorbij, daden hebben we nodig”

Jong VLD Brugge voerde afgelopen weekend nog constructief actie in de Ezelstraat en de Sint-Jakobsstraat om de ondernemers daar op de kaart te zetten. De ondernemers in Brugge zijn alles behalve tevreden met het ondernemersklimaat. Het ondoordachte en nog minder consistente beleid van het stadsbestuur zorgt er voor dat ondernemers minder en minder kansen zien in Brugge. Jong VLD Brugge begrijpt dit ten volste wanneer ze naar de argumenten van de handelaars luistert. De ondersteuning is onbestaand, op het vlak van mobiliteit wordt er niet naar hen omgekeken en in het algemeen laten de contacten met de stadsdiensten aan de wensen over.

Het is voor ons dan ook een doorn in het oog dat we de bevoegde schepen voor mobiliteit maandag op de provinciale stakingsdag de piketten zien bezoeken, iets wat niet anders kan worden omschreven als campagne voeren. “Dit snappen wij niet. De socialisten zitten al sinds jaar en dag in het Brugse stadsbestuur en nog is het een uitdaging om een tevreden ondernemer te vinden.” zegt voorzitter Pieter Puystiens. De Brugse jonge liberalen vragen dan ook dat mevrouw Lambrecht haar serieux als schepen geloofwaardig houdt en er eerst voor zorgt dat de ondernemer naar Brugge wil komen en er blijven. Met een aantrekkelijk klimaat wordt er gezorgd voor werkgelegenheid en tevredenheid, zowel bij werknemers als werkgevers. Als de huidige soep -die het stadsbestuur durft een beleid te noemen- aanhoudt, voorspellen we in Brugge meer sociale drama’s dan wat de Zweedse Coalitie waar vandaag tegen wordt betoogd ooit kàn veroorzaken.

Persmededeling n.a.v. afnemen enquêtes in Ezelstraat / Sint-Jacobsstraat

Na een bevraging van actieve ondernemers in de Ezelstraat en de Sint-Jacobsstraat door Jong VLD Brugge volgt een eerste stand van zaken. Deze bevraging kadert in een groter geheel waarbij alle Brugse poortstraten onder handen genomen worden. De handelaars in de Langestraat werden eerder bezocht.

Jong VLD Brugge neemt het ondernemersklimaat in de poortstraten onder de loep omdat de Brugse jonge liberalen merken dat hun stem maar moeilijk gehoord wordt, in tegenstelling tot deze van de handelaars in het stadscentrum.
Toch is het merendeel van kleine zelfstandige ondernemers in deze poortstraten terug te vinden en verdienen zij eenzelfde toewijding van het stadsbestuur.

Aan de hand van enkele kernthema’s werd gepeild naar de globale mening van deze handelaars. De resultaten worden als volgt gepresenteerd:

Parkeerbeleid

Conclusies enquête:
De Ezelstraat kent verschillende winkels die vallen onder de rubriek ‘detailhandel’. Ook de horeca is nadrukkelijk aanwezig. Heel wat ondernemers zijn misnoegd over de houding van de controleurs van het parkeerbedrijf. De ondernemers onderscheiden zich door hun specifiek aanbod of hun familiaal karakter. Dit staat haaks op de rigide houding van de controleurs en de uitgevoerde controles.

Reactie + voorstel Jong VLD:
Waar vroeger de ‘geest van de wet’ heerste is het nu enkel de ‘letter van de wet’. Jong VLD pleit niet voor laksheid en straffeloosheid maar wel voor redelijkheid en klant- en ondernemersvriendelijkheid. Over bepaalde vormen van controle, zoals het wachten aan de wagen, zou de Stad een duidelijk signaal moeten sturen dat dit ongewenst is.

Jong VLD Brugge pleit dan ook voor het invoeren van ‘halfuur’-parkeren in plaats van de bestaande ‘gele’ formule van 15 minuten. Enkele boodschappen doen in de buurtwinkels of bij de detailhandel kan onmogelijk in 15 minuten gedaan worden.
Dit moet het ook mogelijk maken voor de ondernemer om zonder zorgen te kunnen laden en lossen. Dit kan bijvoorbeeld ingevoerd worden d.m.v. elektronische parkeermeters die het duidelijk maken wanneer het bijna tijd is om te vertrekken.

Contacten met de stad

Conclusies enquête:
De ondernemer is globaal gezien, met enkele gemotiveerde uitzonderingen, tevreden over de contacten met de stadsdiensten. Ze hebben het gevoel gehoord te worden door de bevoegde ambtenaren.

Reactie + voorstel Jong VLD:
De “één loket”-functie en een maximale uitbreiding van elektronische toepassingen (vergunningen, attesten, contacten, …) moeten verder uitgebouwd worden.
Elke vraag/opmerking van een ondernemer zou binnen een realistische termijn moeten behandeld worden door het ‘één loket’.

Profilering van de poortstraten

Conclusie enquête:
Hierover is de ondernemer allesbehalve tevreden. De straat ziet er momenteel uit als een derderangs winkelstraat. De straat moet opgeleukt worden, pandkraak en langdurige leegstand moeten worden tegengegaan.

Ook moet zowel de Bruggeling als de toerist de Ezelstraat nog leren kennen als winkelstraat en niet enkel als een verbindingsweg tussen de Ring en het handelscentrum of de parking aan de Biekorf.

Reactie + voorstel Jong VLD:
Leegstand is zeer onaantrekkelijk voor een straat dat zich moet kunnen profileren als winkelstraat. Het stadsbestuur moet hier dan ook de juiste incentives geven aan ondernemers of particulieren die iets met deze panden kunnen aanvangen. Het subsidiëren van ondernemers die hier een pop-up-straat van kunnen maken lijkt ons een zeer mooi project. Kleine ingrepen zoals bloembakken en meer vuilnisbakken om het sluikstorten tegen te gaan zouden ook niet misstaan.

Dat zelfs veel Bruggelingen de weg naar de Ezelstraat niet vinden is zeer jammer. Een duidelijke aanduiding dat het Brugse winkelcentrum niet stopt aan het begin van de Sint-Jacobsstraat zou al een hele verbetering zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan een verlicht en duidelijk bord dat de deelnemende ondernemers aanduidt. Uit de enquête blijkt dat er voldoende goodwill is voor dergelijke oplossing.