Press "Enter" to skip to content

JongVLD Brugge Posts

Persbericht: Jong VLD reikt de 9de Blauwe Schuit uit aan Duo

De leden van Jong Vld Brugge verkozen naar jaarlijkse gewoonte de Blauwe Schuit. De prijs wordt aan een persoon of een organisatie gegeven die zich op sociaal, economisch, ideologisch, etc. vlak onderscheiden heeft voor de Brugse regio.

De Brugse jongliberalen verkozen dit jaar de onderneming Duo uit Brugge tot laureaat. Duo specialiseert zich in professioneel webdesign en in de ontwikkeling van webapplicaties, mobiele applicaties en online marketing strategieën.

De leden van Jong Vld Brugge vonden dat vooral het totale plaatje klopte. Bij Duo zijn meer dan 20 hoogopgeleide, jonge mensen actief. Het is van groot belang dat ondernemingen die innovatief werken ervoor kiezen om in Brugge actief te zijn en te blijven. “Jong Vld Brugge herhaalde al talrijke keren dat de braindrain uit Brugge moet gestopt worden. Ondernemingen als Duo zijn schitterende voorbeelden dat werken op hoog niveau in een innovatieve sector mogelijk blijft in Brugge” aldus voorzitter a.i. Jasper Pillen.

Duo koos ervoor vanuit de binnenstad actief te zijn. “Dit is geen evidente keuze die erg gewaardeerd werd door onze leden. Het is belangrijk dat dergelijke ondernemingen ook nog een plaats kunnen vinden in het centrum van onze stad en niet verplicht worden om uit te wijken naar industriezones. Dergelijke bedrijven geven zuurstof aan de stad.”

Opereren vanuit de binnenstad is één ding, het doen vanuit het Bargehuis, een geklasseerd gebouw dat na jaren leegstand prachtig gerenoveerd  en ingericht werd, is nog iets anders. “Dat de onderneming ervoor koos om een historisch, bekend pand te renoveren om van daaruit innovatief te werken is een schitterende invulling van onze ideeën over stedenbouw en stadsvernieuwing. Dergelijke projecten verdienen alle steun” aldus nog Jasper Pillen.

Duo is de 9de laureaat, de onderneming volgt Fernand Traen, Jean-Luc Cottyn, Johan Schoutteet, Lode De Geyter, het Comité voor Initiatief, Christophe Voet, Veerle Cappelle en Koen Van Loo op.

Jong Vld Brugge zal de Blauwe Schuit uitreiken op zaterdag 20 april 2013 om 11u in hotel Martin’s Relais, Genthof 4a, 8000 Brugge.

Jong VLD Brugge organiseert politieke raad over opvoeding

Jong VLD Brugge organiseert op vrijdag 26 april 2013 de tweede politieke raad van het jaar met als onderwerp opvoeding. Iedereen die wil mee discussiëren wordt vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze ongetwijfeld boeiende avond. Deze politieke raad zal doorgaan in Café Vlissinghe te Brugge en start om 20:00.

Brugge levendige stad! – Jong Vld lanceert voorstellen

De Brugse cafés en uitgaansgelegenheden kwamen de afgelopen maanden vaak negatief in het (nationale) nieuws. Omdat ik met Jong Vld Brugge weiger aan steekvlampolitiek te doen en omdat we menen dat onze stad beter verdient, hebben we een aantal voorstellen opgelijst in ons plan ‘Bruges La Vivante’: 120701 Horecaplan

Dit plan werd voorgesteld aan de pers. De eindredactie wordt momenteel verzorgd, onder andere door het toevoegen van foto’s, waarna de Brugse horeca een exemplaar zal krijgen.

We wensen U alvast veel leesplezier en kijken uit naar uw aanvullingen en opmerkingen.

3 concrete voorstellen om burgerparticipatie te verhogen

3 Technische ingrepen om burgerparticipatie te verhogen zijn in volgende legislatuur aangewezen!

De laatste gemeenteraad in Brugge voor de legislatuur 2007-2012 zit erop.

Jong Vld Brugge doet drie concrete, technisch makkelijk realiseerbare voorstellen om de burgerparticipatie tijdens de volgende legislatuur te verhogen.

1. Livestreaming

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maximale transparantie is dus aangewezen. “Jong Vld Brugge pleit er dan ook voor om de gemeenteraadszittingen live te streamen via het internet. Op deze manier kunnen burgers van bij hen thuis op een comfortabele wijze de werkzaamheden van hun verkozenen volgen. De drempel om het reilen en zeilen in Brugge te volgen, wordt op die manier drastisch verkleind” aldus voorzitter Jasper Pillen.

In de buurlanden organiseren steden als Rotterdam, Utrecht, Breda en Luxemburg deze dienst al geruime tijd. In België is bijvoorbeeld Koksijde een voorbeeld.

2. Papierloze gemeenteraden

In enkele Nederlandse gemeenten wordt dit systeem al toegepast. Concreet gebruiken de gemeenten een app waarmee ambtenaren en raadsleden de raadstukken kunnen bekijken via een Ipad of smartphone. Deze app is ook voor inwoners te downloaden en daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om de raadsvergaderingen op de tv te volgen met de raadstukken bij de hand. “De burgerparticipatie wordt verhoogd terwijl de maatregel ook milieuvriendelijk en kostenefficiënt is” zegt voorzitter Jasper Pillen.

3. Audio systeem

Een aantal plaatsen voor bezoekers is voorzien achteraan de zittingszaal. Helaas is, onder meer omwille van de akoestiek en een gebrekkig audio-systeem, het volgen van de debatten bijzonder moeilijk. “We pleiten dan ook voor een versterkt audiosysteem die het toelaat achteraan de zaal op een comfortabele manier de debatten en tussenkomsten te kunnen volgen” zegt ondervoorzitter Jonas Vanhauter.