Press "Enter" to skip to content

JongVLD Brugge Posts

Jong Vld slaat met stijgende verbazing de NVA acties omtrent het gebrek aan studeerruimte gade!

Jong Vld slaat met stijgende verbazing de NVA acties omtrent het gebrek aan studeerruimte gade. “Jong Vld kaartte vorig jaar als eerste het capaciteitsprobleem aan. Onze boodschap was duidelijk: de reorganisatie van de Biekorf was, ondanks de vragen van de Jeugdraad, helaas onvoldoende gebleken. De stad moet dus samen met de hogescholen een oplossing zoeken. Het openstellen van de hogeschool bibliotheken is dan ook de logische oplossing” aldus Jonas Vanhauter, ondervoorzitter Jong Vld Brugge.

Voorzitter Jasper Pillen is duidelijk: “Na het onvoldragen voorstel om de theaterzaal open te stellen komt NVA nu af met het voorstel een andere zaal die in handen is van de overheid open te stellen. Dit is absurd: het is niet aan de belastingsbetaler om op te draaien voor bewaking en het voorzien van infrastructuur in geklasseerde momumenten. De sleutel voor de oplossing van het probleem ligt bij de hogescholen. De toekomst van het leegkomende rijksarchief verdient een serieus debat, in samenspraak met de bewoners en handelaars.“

Pillen en Vanhauter roepen de Jong NVA-ers om hun bedrijvigheid, die wel samen met de zomerse temperaturen lijkt te zijn gekomen, te stoppen en constructief, binnen de Jeugdraad, na te denken over echte oplossingen in plaats van een-tweetjes te spelen met de rijksarchivaris én kandidaat op de NVA lijst, Luc Janssens. “Na de import van Antwerpse boegbeelden en het klakkeloos overnemen van ideeën, is het tijd voor serieuze en volwassen politiek” besluiten de Brugse jonge liberalen.

Jong VLD Brugge reageert ontsteld over de verwikkelingen in het dossier Pole Pole

Jong VLD Brugge reageert ontsteld over de verwikkelingen in het dossier Pole Pole. “Na het vertrek van Axion Beach Rock komt nu alweer een topevent in gevaar” stelt Bert D’Alleine, medewerker van Cactus Festival en Benenwerk. De Brugse jonge liberalen herinneren zich trouwens nog de maandenlange strijd met burgemeester Moenaert en schepen Decleer naar aanleiding van het stopzetten van Axion Beach Rock. “Het repressieve beleid van Patrick Moenaert, van het instellen van ondoordachte alcoholverboden tot het beperken van populaire jongerenevents bewijst vooral dat hij alle voeling met de beleving van de jongeren in zijn stad verloren heeft” aldus voorzitter Jasper Pillen.

“Overlast bestaat ontegensprekelijk maar een goed beleid kan daar antwoorden op bieden” vult hij nog aan. Tot slot laakt Jong VLD Brugge het schizofrene gedrag van de burgemeester en de bevoegde schepen inzake Zeebrugge. “Aan de ene kant wordt er nu massaal geïnvesteerd in infrastructuur maar aan de andere kant worden alle events waarbij Zeebrugge, gedurende maximaal 2 dagen in de kijker wordt gezet, weggejaagd” stellen de jonge liberalen vast.

Jong VLD Brugge pleit voor opwaardering Waggelwaterbos

In het kader van de campagne ‘Jong Vld gooit de deuren open’ pleiten de Brugse jonge liberalen vandaag voor het openstellen en opwaarderen van het Waggelwaterbos. Deze groene zone langs het kanaal is vandaag de dag een niet-onderhouden en moeilijk toegankelijk gebied met een bedenkelijke reputatie.

Volgens Jong Vld Brugge is dit een gemiste kans: samen met de vesten en het Visartpark kan het opwaarderen van het Waggelwaterbos het groene karakter van Kristus-Koning nog versterken. Samen met de aanwezigheid van de roeiclub en het fietspad langs het kanaal kan de dynamiek in dit stukje Brugge hoogwaardig versterkt worden. Jong Vld Brugge denkt onder andere aan het aanbrengen van basisaccommodatie voor bijvoorbeeld wandelaars en joggers alsook het voorzien van hondentoiletten voor baasjes.

Boven alles verdedigen de Brugse jonge liberalen het rustige en residentiële karakter van uw deelgemeente. In het verleden sprong Jong Vld al mee in de bres voor de kasseien van de Keizer Karelstraat en voor de uitbreiding van de Blauwe zones om de parkeerdruk te verzachten.

Jong VLD Brugge verwacht ‘echt uitgaansbeleid’ van Brugse burgemeester

Burgemeester Moenaert kwam fors in de pers waarbij hij dreigde een horecazaak in de Brugse Kuipersstraat te sluiten. De boodschap was duidelijk: “De regels respecteren of sluiten”. De Brugse jonge liberalen juichen dit beleid toe.

“Het stoort echter dat de Brugse burgemeester opnieuw aan dergelijke ad hoc communicatie doet. Structurele maatregelen zijn noodzakelijk” aldus Jong Vld-voorzitter Jasper Pillen. Bestuurslid en DJ in Brugge, Matthias Vyncke, kent de problematiek. “Een zaak sluiten zonder meer is niet efficiënt en is maar één maatregel in een hele reeks.

Jong Vld Brugge is daarom voorstander van een reeks maatregelen om de gebeurtenissen in de Kuipersstraat snel te herleiden tot normale proporties:

– De straat verdient een grondige opkuis. Er moeten duidelijke afspraken komen over het uitzicht van de verschillende zaken. Enkele nachtwinkels en horecazaken zien er verloederd uit. “Het kan niet dat zo een terecht strenge stad als Brugge toelaat dat het straat beeld wordt ontsierd door verlichting en versieringen” aldus Pillen. Een oplossing voor het busstation aan de Biekorf dringt zich ook op: “Hele groepen jongeren hangen hier ’s avonds rond. Een afsluitbare en esthetisch meer verzorgde halte moet gebouwd worden” aldus Matthias Vyncke.

– De politie moet zichtbaarder en meer aanwezig zijn. “Aanwezige politie is nooit provocatie” stelt Pillen duidelijk. De aanwezigheid van goed uitgeruste agenten in de buurt is nodig. Matthias Vyncke: “Op die manier wordt er aan onruststokers een duidelijk signaal gegeven dat ze niet welkom zijn in Brugge. Indien nodig kan er ingegrepen worden. “De Brugse politie levert goed werk maar wordt al te vaak geconfronteerd met problemen die hun capaciteit overtreffen. Een grote aanwezigheid zal herrieschoppers afschrikken” aldus Pillen.

– Een systeem van ‘een gele kaart’ moet ingevoerd worden. “Horecabazen van cafés of snackbars waar er geregeld problemen zijn, moeten dringend en formeel verzocht worden acties te ondernemen om zich in regel te stellen. “Bij het uitblijven van acties dient zo’n spreekwoordelijke gele kaart gegeven te worden. Vanaf dan moet een heel arsenaal aan sancties toegepast worden: van sociale en economische controle tot het uitvoeren van paspoortcontroles en sluitingen” aldus Pillen en Vyncke. De Brugse jonge liberalen zien een aantal voordelen van een dergelijk systeem: de slechte voorbeelden worden zo duidelijk gewaarschuwd en de uitbaters die hun zaak wel ernstig uitbaten worden niet meegetrokken in dit negatieve verhaal.

– (Overlast)boetes moeten daadwerkelijk ingevoerd worden. “Jongeren die lawaai maken, wildplassen of ontoelaatbaar gedrag hebben, moeten onmiddellijk geverbaliseerd worden. Onmiddellijk te innen boetes moeten ingevoerd worden voor de enkele individuen die een gezond uitgangsklimaat onmogelijk maken” aldus Pillen en Vyncke. Vechtersbazen of overlast veroorzakers zullen zo direct hun wangedrag mogen voelen. “Idealiter wordt een trapsgewijs systeem ingevoerd om recidivisten af te schrikken” aldus Jong Vld.

– De communicatie met de Brugse horeca moet verbeterd worden. “Verschillende door ons gecontacteerde horecabazen in de straat klagen over een gebrek aan overleg vanuit de stad. Overleg met de bevoegde stadsdiensten is belangrijk. Jong Vld pleitte hier onlangs nog voor bij de presentatie van het ‘Jong Vld Toernee’.“ besluiten de Jong Vld’ers

Jong Vld is verbaasd over ‘koten’-actie Jonge Socialisten

Jong Vld Brugge reageert verbaasd op de ‘koten’-actie van de Brugse jonge socialisten, deze namiddag op ’t Zand. “Ofwel lezen de jonge socialisten geen kranten, ofwel zijn het volgend jaar verkiezingen” vraagt voorzitter Jasper Pillen zich af.

“Ten eerste is er momenteel geen kotenprobleem. En verschillende plannen liggen op tafel of worden uitgewerkt om de verwachte toename van Brugse studenten tegen 2015 op te vangen” zegt ondervoorzitter Jonas Vanhauter.

Jonas Vanhauter: “Ten tweede moet de kostprijs van de Brugse koten ook niet overdreven worden. Gent, Brussel en Antwerpen zijn volgens verschillende rankings een stuk duurder. De Brugse koten zijn, door de strenge reglementering, ook veilig en comfortabel. Dit moet meegerekend worden als men kotenprijzen wenst te vergelijken.

“Ten derde wordt het aanbod in Brugge alsmaar vergroot waardoor de prijzen zullen zakken” stellen de Brugse jonge liberalen. Voorzitter Jasper Pillen: “Schepen Van Volcem vergunde sinds 2007 al meer dan 400 kamers. Dankzij de inspanningen van de schepen is er een echt kotenbeleid. Zo worden premies gegeven als er koten gerealiseerd worden boven winkels. De stad onderneemt actie en de socialisten zouden, als coalitiepartner, dit mee moeten ondersteunen.”

Tot slot ziet Jong Vld Brugge wel een mogelijkheid tot het vergroten van het aanbod van ‘sociale’ koten. De stad Brugge moet met de directies van de hogescholen onderzoeken op welke manier dit gerealiseerd kan worden. “Ook de financieel minder sterke studenten moeten in Brugge zich ten volle kunnen ontplooien. De door ons in het verleden gestelde vraag over een sociaal studentenrestaurant past in dit streven” besluit voorzitter Jasper Pillen.