Press "Enter" to skip to content

Tag: Scheepsdalebrug

Jong Vld Brugge vraagt herziening verkeerssituatie Scheepsdalebrug

De opening van de Scheepsdalebrug is een ware verademing voor de inwoners van Kristus Koning en Sint-Pieters, zowel de bereikbaarheid als de mobiliteit in beide deelgemeenten is aanzienlijk verbeterd. De Brugse jonge liberalen zijn altijd voorstander geweest van dit project en waren dan ook aanwezig op de opening van de brug.

Jong VLD Brugge meent echter dat de verkeerssituatie op en rond de brug nog kan verbeteren. Bestuurslid en buurtbewoner Tommy Braet legt uit: “Er schort iets aan de verkeersdoorstroming. De verkeerslichten voor en op de Scheepsdalebrug zijn niet optimaal op elkaar afgesteld. Wanneer men voor de brug voor een rood licht staat springt deze op de brug op groen. Omgekeerd, wanneer men groen heeft voor de brug staat men voor rood op de brug.” Jong VLD Brugge wil dan ook dat deze lichten op elkaar afgestemd worden: gelijktijdig groen voor en op de brug zou voor een efficiëntere verkeersdoorstroming zorgen.

Ten tweede pleiten de Brugse jonge liberalen voor duidelijkere verkeersmarkeringen. Voorzitter Jasper Pillen: “De busstrook aan de rechterkant van de brug zorgt vaak voor verkeerschaos. Automobilisten kunnen niet duidelijk zien vanaf wanneer ze rechts kunnen voorsorteren en weten vaak niet, door de aanwezigheid van de busbaan, waar dit mag gebeuren. De wegmarkeringen moeten daarom vroeger aangebracht worden en duidelijker de mogelijkheden voor de automobilisten aangeven”.

Tot slot stellen Pillen en Braet de aanleg van een busstrook op deze locatie in vraag. “Op een dergelijke drukke invalsweg de al beperkte ruimte opofferen aan een busstrook lijkt ons geen ideale oplossing” stellen de beide jonge liberalen. Ze verwijzen onder meer naar de Baron Ruzettelaan waar deze fout ook werd gemaakt en vragen het Brugs stadsbestuur en het Vlaams Gewest omzichtig om te springen met de aanleg van deze busbanen in de toekomst.”